Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Buhurizade Abdülkerim Efendi Kimdir

Buhurizade Abdülkerim Efendi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLKERİM EFENDİ, BUHÛRÎZÂDE Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1192/1778) Şeyh, mutasavvıf-şair ve musikişinas. Türk mûsiki çevrelerinde Buhûrîzâde-i Sânı adıyla şöhret bulmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur; ancak öm­rünün büyük bir kısmını İstanbul’da ge­çirdiği bilinmektedir. Gençlik yıllarında, Kocamustafapaşa hankahı şeyhi Sünbü-liyye’den Nûreddin Efendi’ye (ö. 1160/ 1747) intisap etti. İyi bir tarikat terbi­yesi ve bilgisi alarak yetiştikten sonra bu tekkenin zâkirbaşılığına getirildi. Bir müddet sonra da Eyüp’te Şah Sultan Tekkesi şeyhi oldu. Bu vazifede iken seksen yaşlarında vefat etti.
Şiirlerinde Kemter mahlasını kullanan Abdülkerim Efendi’nin bugüne kadar divanına rastlanmamıştır. Bazı mecmualarda yer alan manzumelerinden onun iyi bir tekke şairi olduğu anlaşıl­maktadır. Ayrıca dinî eserler veren bir bestekâr olarak zamanın önemli musi­kişinasları arasında yer almıştır. Muh­telif el yazması güfie mecmualarında, genellikle Buhûrîzâde-i Sânı adıyla pek çok eserine rastlanıyorsa da bunlardan ancak beş tanesinin notası zamanımıza ulaşmıştır. [390]

Bibliyografya

1- Râmiz. Adab-ı Zurefâ, Millet Ktp., Ali Emirî, T, nr. 762.
2- M usta ki m zade, Mecmûa-i İlâhiyyât, Süleymaniye Ktp., Esad Erendi, nr. 3397, vr. 147a.
3- Mehmed Şükrî. Silsilename, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdâyf, nr. 1098, vr. 26b.
4- Hüseyin Vassâf. Setne, III, 344.
5- S. Nüzhet Ergun, Antoloji, I, 164.
6- Öztuna. TMA, I, 9. [391] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülkerim Bin Ebül Avca Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top