Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdüllatif-i Bihitai Kimdir

Abdüllatif-i Bihitai Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLLATİF-İ BİHİTÂİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1165/1752) Pakistan (Sind) tasavvufî halk edebiyatının önde gelen temsilcilerinden, mutasavvıf-şair.
1101’de (1689), Sühreverdî şeyhleri­nin yetiştiği Haydarâbâd’ın Hala bölge­sindeki Halevi köyünde doğdu. Babası­nın adı Şah AbdülkerînYdir. Gençlik yıl­larını yogi topluluklarıyla ülkeyi dolaşa­rak geçirdi. Daha sonra memleketine yakın bir yerde bulunan Bihit’e yerleşti ve burada vefat etti. Sind Emîri Gulâm Şah onun için muhteşem bir türbe yap­tırdı.
Abdüllatîf-i Bihitâfnin tasavvufî ve edebî şahsiyeti. Şah jo Risalo (şahın risalesi) adı altında toplanan ve Alman müsteşriki Ernest Trumpp tarafından yayımlanan [417] şiirlerinden öğrenilmektedir. Risale, her biri “Sur” adı verilen otuz lirik şiirden meydana gelir. Mevlânâ Celâleddin’in tesirinde kaldığını bizzat ifade eden Şah Abdüllatîfin şiirlerinde mahallî inançlarla ta­savvufî görüşler birbirine karışıp kay­naşmıştır. “Şur’ları mûsiki makamları­na göre adlandırmış, eski makamlara ek olarak yeni makamlar bulmuştur. Türbesinin çevresinde yaşayan dervişle­rin bu mûsikiyi perşembe geceleri icra ettikleri nakledilmektedir. Abdüllatîf-i Bihitâî hakkında çeşitli araştırmalar ya­pılmıştır. [418]

Bibliyografya

1- Abdülhay el-Hasenî. Nüzhetvi-havâtır, VI, 161-162.
2- H. T. Sorley, Shah Abdul Latif of Bhit: His Poetry, Life and Times, Oxford 1940.
3- H. T. Sorley, “Bhitâ’i”, El2 (İng), 1, 1194-1195.
4- H. T. Sorley, “Bihtâ’i”, ÜDMİ, V, 329.
5- 1. I. Qazi. Shah, Abdul-Latif-an Introduction on his Art, Karachi 1961.
6- T. Hotchand, Shah Abdul-Latif-an Introduction to his Seven Singing Stories, Haydarâbâd 1962.
7- M. Jotwani. Shah Abdul Latif, his Life and Work, New Delhi 1975.
8- A. Schimmel, Pain and Grace. A Study of Tujo Mystical Writers of Eighteenth-Century Müs­lim India, Lelden 1976. .
9- A. Schimmel, İs­lam in the Indian Subcontinent, Lelden 1980.
10- A. Schimmel, Tasavvufun Boyutları (trc. Ender Gürol), İstanbul 1981.
11- M. Mujeeb. The Indian Muslims, New Delhi 1985.
12- Abdul Karim Leghari. “Qualites of Human Character Underlined in Shah Ab­dul Latif’s poetry”, Sind üniversity Research Journal, VII, Hyderabad 1969.
13- N. A. Baloch, “Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Abdul Latif, the saint poet of Sind (Pakis­tan)”, a.e., XI-XII, Hyderabad 1972-73.
14- S. Qudratullah Fatimi, “New Light on the Mystic Thought of Shah Abdul Latif Bhitai”, Sindhological Studies, Karachİ 1980.
15- K. Raisinghani. “Shah Abdul Latif Bhitai”, Sind Quarteriy, XV/2, Karachi 1987.
16- M. Baqır, “Abd-al-Latif Bhetâi Shah”, Elr., I, 125-126. [419] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top