Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abaza Mehmed Paşa Kimdir

Abaza Mehmed Paşa Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABAZA MEHMED PAŞA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1185/1771), Osmanlı devlet adamı.Hekimoğlu Ali Paşa’nın çuhadan ve güvenilir adamı idi. Genç Ali adlı eşkıya reisini ortadan kaldırdığı için “Silâhşor-ı şehriyârr tayin edildi (1746). Aynı yıl Maraş beylerbeyi oldu. Bir müddet sonra Gunye mutasarrıflığına tayin edildi. I765’te Bozok sancağı mutasarrıflığına getirildi. Bu sırada Çapanoğlu Ahmed Paşayı bertaraf ettiyse de bazı keyfî hareketlerde bulunmasından dolayı gö­revinden azledildi (1766). Bundan sonra Teke mutasarrıfı, daha sonra da Hotin cephesi seraskeri oldu. Hotin Kalesi’ni Ruslar’a karşı savunup muhasaradan kurtarmak için gösterdiği gayretler sa­yesinde vezir tayin edildi ve Hotin’de bırakıldı; fakat kale Ruslar’a terkedilince oradan alınarak Moldavya’nın müda­faası ile görevlendirildi. 1770’teki Kagul (Kartal) Muharebesi’nde sağ kola ku­manda eden Mehmed Paşa, aynı yıl Silistre valisi tayin edildi. Bu sırada asker toplamak için kendisine emanet edilen hazineyi israf ile itham edilerek vezirliği alındı ve Köstendil’e gönderildi. Ancak Kırım hanının aracılığı ile vezirliği iade edildi, Yenikale ve Rubat’ın muhafazası ile görevlendirildi. Fakat Yenikalenin müdafaasına gitmeyerek kalenin Rus-lar’ın eline geçmesine sebep oldu. Kı­rım’dan Sinop’a dönünce görevini terkettiği için idam edildi. [52]

Bibliyografya

1- Şem’dânîzâde. Mür’i’l-tevârih (nşr M Münir Aktepe), İstanbul 1976.
2- İstanbul 1978.
3- Enverî. Târih, Topkapı Sarayı Ktp., Bağdat Köşkü, nr. 234, vr. 299b.
4- Vâsıf Târih, İstanbul 1219.
5- Vâsıf Târih, (Mehâsinü’l-âsâr, nşr. M. İlgürel), İstanbul 1978.
6- Özcan Mert, XVIII. oe XIX. Yüzyıl­larda Çapanoğullan, Ankara 1980.
7- Cl. Huart, “Abaza Mehmed Paşa”, İA.
8- Cl. Huart, “Abaza Muhammad Pasha”, El2 (lng). [53] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abaza Hasan Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top