Buradasınız: Anasayfa / Sorular ve Cevaplar / Muhammed’ün Rasulullah Anlamı Nedir?

Muhammed’ün Rasulullah Anlamı Nedir?

Sponsor Bağlantılar

Muhammed’ün Rasulullah Anlamı Nedir – Ne Demektir?

La ilahe illallah Muhammed’ün Resulullah İmanın en temel iki şartı Birincisi göklerde ve yerde Allah’tan başka İlah olmadığına, otoritenin ve hükümranlığın yalnızca Allah’a ait olduğuna inanmaktır Yani yaratmanın, yaşatmanın ve yönetmenin yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah’a ait olduğunu kabul edip, kayıtsız ve şartsız boyun eğmektir Aynen iradesiz varlıklarda olduğu gibi “O duman halindeki göğü şekillendirdi; sonra ona ve arza “her ikiniz de isteyerek ya da istemeyerek gelin” dedi İkisi de “bizler boyun eğerek geldik” dediler (Fussilet 11)
Şimdi akidenin ikinci yarısını ele alalım Muhammed’ün Resulullah Bu akide yalnızca Peygamberin Allah’tan haber getirdiğine inanmak anlamına gelmez O’nun tüm davranış ve öğretilerinin Allah adına olduğunu ve bu münasebet ile iradeli tüm varlıkları bağladığı anlamına gelir Çünkü O mümtaz ve muazzez insan güzel ahlakın yeryüzündeki biricik timsali idi O Âlemlere rahmet olarak seçilmiş ve gönderilmiş numune-i imtisaldi Yani örnek şahsiyet O, güzel ahlakın yani fıtrata en uygun olan davranışın mükemmel mümessili idi O “Ben güzel ahlakı tamamlamak için seçildim ve gönderildim” derken, bunu kendi nefsine pay çıkarmak maksadı ile söylemiyor, bu misyonun kendisine tevdi edildiğine işaret ediyordu Bu görev tüm iradeli varlıkların yaratılış gayesine mebni idi Öyle ki Mülk Suresinin ikinci ayeti buna işaret ediyordu “O, hanginizin daha güzel davranış içerisinde olduğunu sınamak için ölümü ve hayatı yarattı” (Mülk 2)
Kur-an’ı Kerimin birçok ayetinde Rabbimiz muttakilerin vasıflarını “İman edip salih amel işleyenler” şeklinde tarif eder Salih, lügatte iyi, hayırlı, dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden ve takva ehli anlamına gelir Bu haslet Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sav) şahsında temayüz etmişti
Ahzap suresinin 21 ayetinde Rabbimiz “Doğrusu Allah’ın Resulü, Allah’ı ve ahiret gününü arzulayan, umut eden ve Allah’ı devamlı hatırda tutanlar için güzel bir örnek teşkil eder” buyurarak bizde bir şuur inşa etmeyi amaçlar Bu şuur sağlam bir tevhid akidesinin imar ve inşasına matuftur Sağlam bir imana sahip olmanın yolu, Allah Resulü’nün yolunda olmaktan geçer
Yalnızca O’nun hayatını anmak ve kutsamak tek başına yeterli değildir Hem O’nun övülmeye çok ta ihtiyacı yoktur, zira O’nun ahlakı bizzat fıtratı yaratan Allah tarafından övülmüştür “Şüphesiz Sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem, 4) O’nun hayat kronolojisini bilmekte bizde güzel bir ahlak oluşturmaz Güzel bir ahlak ancak O’nu anlamak ve yaşamaktan geçer
O hayatı nasıl tasavvur ediyor ve nasıl şekillendiriyordu? İnsana, hayvana, nebata, kısaca varlığa nasıl bakıyor ve davranıyordu? Erkek, kadın, yaşlı, genç O’nun gözünde ne anlam ifade ediyordu? O’nun gözünde zenginin ve fakirin, güçlünün ve zayıfın yeri ne idi? Kayıp ve kazanç tasavvuru nasıldı? Hayat ve ölüm O’nun zihninde nasıl algılanmıştı? Akıllı ve ahmak kimdi? İman, ihsan, irfan ne idi? Zahid kimdi, abid kim? Pehlivan kim, zayıf kim? Galip ve mağlup kimdi? Bu örnekleri çoğaltabiliriz Müminin kurtuluşu O muhteşem ahlak sahibini anlamak, yaşamak ve ona gönülden ram olmaktan geçer
Bu da bütün bir hayatın Peygamber (sa) ölçülerine göre tanzimi demektir
Namazının sünnetlerinden taviz vermediği halde komşusuna ve çevresine eziyet eden, rahatsızlık veren kimse Allah’ın muradını anlamamış demektir Peygamberin adını yere düşürmediği halde yalan söyleyen, ihanet eden, hile yapan ve sözünden dönen aldanmıştır Bu manada saygıdan, sevgiden, şefkat ve merhametten uzaksa sünnet tasavvuru alt üst olmuş demektir Mümin verasız, vefasız, hayâsız ve davasız olamaz Hele cimri ve korkak hiç olamaz Mümin ancak salih amel ile yani peygamber ahlakı ile tezyin olunduğu oranda kemale erer Peygamberimizden sadır olduğu üzere başkalarına faydalı olduğu, ürettiği ve verdiği oranda şahsiyet kazanır İşte o zaman eşyayı emrine musahhar kılarak zamanı ve bilgiyi en güzel bir şekilde yönetir İşte o zaman dünyaya ve içindekilere efendi olur O zaman kök salar kuvvet bulur ve dolayısıyla fırtınalar karşısında savrulmaz İşte o zaman Allahın gör dediği yerden bakarak feraset sahibi olur Ve işte o zaman salih-saliha ve kâmil olur

Sebahattin Tüzün

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Cunnilingus (oral ilişki) Caiz Midir Caiz Değilmidir? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: Muhammed Resulullah Hastanesi, muhammeden re, muhammeden resulullah, rasulullah anlami

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top