Buradasınız: Anasayfa / Sorular ve Cevaplar / Hatmenin fazileti Nedir?

Hatmenin fazileti Nedir?

Sponsor Bağlantılar

Hatmenin fazileti Nedir?
Öncelik e bunu söyleyelim peygamber efendimiz böyle birşeyi tavsiye etmemiştirBune ne peygamber efendimiz nede sahabeleri yapmıştırPeygamberimiz zamanında da böyle birşey yoktu

Bunları ayet ve hadislerle izah edelim
Bid’at, Rasûlüllah (sas)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya âdetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır Bir çok âyet ve hadiste, dini tahripten korumak için bid’at yerilmiştir: “İşte düz olarak benim yolum budur, onu takip ediniz; (başka) yollara sapmayınız ki (o yollar) sizi Allah yolundan ayırır İşte size Allah bunu tavsiye ve emreder ki, çekinesiniz” (el-Enâm, 6/153; İbrahim eş-Şatibî, el-i’tisam, I, 37)

Büyük müfessir İbn Atiyye, bu âyetin tefsirinde der ki; “Burada yapılması yasak edilen yollar içine, yahudilik, hristiyanlık, mecusilik ve diğer dinlerle bütün bid’ât sahipleri ve şaz (cumhura muhalif) görüşlüler girmektedir Bunların hepsi, ayağın kaymasına ve itikadın bozulmasına sebep olan yollardır” (eş-Şevkânî, Fethü’l-Kadir, (tefsir) II, 169)

Bir başka âyette şöyle buyurmaktadır: “Yoksa Allah’ın izin vermediği bir dini onlara sunan ortaklar mı var?” (eş-Şûrâ, 42/21)

Bu âyet-i kerimede Allah, dini ve dini hükümleri ancak kendi vazedeceğini, başkasının, hak dine bir şey katmaya hakkı olmadığını ifade buyuruyor

Allah’ın Resûlu (sas), bir hutbesinin sonunda şu sözleri söylemişlerdir: “Sözün en hayırlısı Allah’ın kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed’in yoludur İşlerin kötüsü sonradan çıkanlardır (yani bid’atlardır) Her bid’at sapıklıktır” (Müslim, Mişkât I, 51)

Bir başka hadis de şöyledir: “Size Allah’tan korkmayı (takvayı), Habeşli bir köle de olsa Allah yolunda yürüdüğü müddetçe -başkanınıza- itaat edip sözünü dinlemeyi tavsiye ederim Çünkü içinizden benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf (anlaşmazlık) görecekler Size benim sünnetim, ergin ve doğru yolda halifelerimin sünneti gereklidir Bunlara sımsıkı sarılınız ve hiç bırakmayınız Sonradan çıkan işlerden (bid’atlardan) kaçının dinde her sonradan ortaya çıkan bid’attir Her bid’at sapıklıktır” (Ahmed; Ebu Davud, Tirmizî; Mişkat, I , 58)

Bid’atlarla ilgili âyet ve hadislerde tehdit, günahtan ve azaptan sakındırma gibi ifadeler geçmektedir Bütün bu ifadeler, bid’atin haram olduğunu gösterir Haram şeklinde meydana gelen günahın dereceleri vardır En küçüğünü bile işlemek -İslâm nazarında azabı gerektirir İslâm hukukunda, bidat için -dünyevî- ceza maddelerine de rastlanır Bunlar işlenen bid’atin, büyüklük küçüklüğüne, bid’ata başkalarını davet ve teşvikin bulunup bulunmamasına, bilerek veya bilmeyerek yapılmış olmasına göre değişiktir En büyüğü İslâm dini ile kişinin alâkasını kesendir Bu durum gerçekleşirse, sahibine verilen ceza “irtidad” cezasıdır Bundan sonra, dövmek, hapsetmek, sürgün, ilgi kesmek, evlenmemek gibi cezalar gelir Bid’at sahiplerinin şahitlikleri kabul edilmez Vâli, kadı, imam ve hatip tayin edilmez (Ali Mahfuz, el-İbda’ fi Medarri’l-İbtida’, 140)

Her asılsız şey ile bid’at sapıklıktır

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Namaz kılmamanın uhrevi cezası nedir? Kazaya kalan namazları kılmak gerekir mi? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: HATMENİN FAZİLETLERİ, hatme fazileti, hatmenin sırları, hatmeninfazileti, hatmeye girmenin fazileti

2 yorum

  1. yani kısaca ne demek istemişsiniz hatme bidatmıdır?açıklarmısınız

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top