Buradasınız: Anasayfa / Okul Ödevler / Kaç atom modeli vardır

Kaç atom modeli vardır

Sponsor Bağlantılar

Kaç atom modeli vardır kısaca bu atomları açıklar mısınız?
Toplam 4 (dört) atom modeli vardır kısaca bunları maddeler halinde sıraladık; 1.Dalton Atom Modeli, 2.Thomson Atom Modeli, 3. Rutherford Atom Modeli, 4. Modern Atom Modeli’dir.
1.Dalton Atom Modeli
Sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu olarak gördüğümüz bileşik-i terdeki kütlesel ilişkilere bakarak 1803 yılında John Dalton, maddelerin çok çok küçük yapı taşlarının topluluğu halinde bulunduğu, fikrini ileri sürdü Dalton atom teorisi olarak ortaya konulan temel özellikler şunlardır;
1 Maddelerin özelliklerini gösteren birim parçacıklar atomlar veya atom gruplarıdır
2 Aynı cins elementlerin atomları birbirleriyle tamamen aynıdır
3 Atomlar içi dolu kürelerdir
4 Farklı cins atomlar farklı kütlelidir
5 Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur Atomlar parçalanamaz
6 Atomlar belli sayılarda birleşerek molekülleri oluştururlar Örneğin, 1 atom X ile l atom Y’den XY, l atom X ile 2 atom Y den XY2 bileşiği oluşur Oluşan bileşikler ise standart özellikteki moleküller topluluğudur.

2.Thomson Atom Modeli
Dalton atom modelinde (-) yüklü elektronlardan ve (+) yüklü protonlardan söz edilmemişti Yapılan deneyler yardımıyla, katot ışınlarından elektronun, kanal ışınlarından protonun varlığı ortaya konulmuştu Bu bilgiler ışığında Thomson’un atomla İlgili fikirlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
1 Protonlar ve nötronlar yüklü parçacıklardır Bunlar yük bakımından eşit, işaretçe zıttırlar Proton + 1 birim yüke; elektron ise -l birim yüke eşittir
2 Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşit olduğundan yükler toplamı sıfırdır
3 Atom yarıçapı 10-8 cm olan bir küre şeklindedir Söz konusu küre içerisinde proton ve elektronlar atomda rast gele yerlerde bulunurlar Elektronun küre içindeki dağılımı üzümün kek içindeki dağılımına benzer
4 Elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçüktür Bu nedenle atomun ağırlığını büyük ölçüde protonlar teşkil eder.
Nötron denilen parçacıklardan bahsedilmemesi Thomson Atom teorisinin eksiklerinden biridir Proton ve elektronların atomda rastgele yerlere bulunduğu İddiası ise teorinin hatalı yönüdür

3. Rutherford Atom Modeli
Atomun yapısının açıklanması hakkında,önemli katkıda bulunanlardan birisi de Ernest Rutherford (Örnıst Radırford) olarak bilinir Rutherford’dan önce Thomson atom modeli geçerliydi Bu modele göre, atom küre şeklindedir Ve küre içerisinde proton ve elektronlar bulunmaktadır Acaba bu proton ve elektronlar atom içerisinde belirli bir düzene mi, yoksa rastgele bir dağılım içerisinde mi bulunuyorlar? Bu sorunun cevabı daha bulunamamıştı Rutherford bu sorunun cevabı ve Thomson atom modelinin doğruluk derecesini anlamak için yaptığı alfa (a) parçacıkları deneyi sonucunda bir model geliştirmiştir.

4. Modern Atom Modeli
Bohr, elektronu, hareket hâlinde yüklü tanecik olarak kabul edip, bir hidrojen atomundaki elektronun sadece bazı belirli enerjilere sahip olacağını varsayarak teorisini ortaya atmıştı Bu teori, hidrojen gibi tek elektronlu He+, Li+2 iyonlara da uymasına rağmen çok elektronlu atomların, ayrıntılı spektrumlarının, kimyasal özelliklerinin açıklanmasına uymamaktadır Yine de, modern atom modelinin gelişmesinde bir basamak teşkil etmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Buluş yapan insanların en önemli özellikleri nelerdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: Atomun kaç çeşit modeli vardır, atomun kaç çeşit modeli vardır?, farklı atom modelleri var, ikili atomların içinde kaç çaşit atom var, kaç çeşit atom modeli vardır

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top